A HELY(ZET)

Kispéter Anett
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

 

Olvass tovább, ha szívesen bekukkantanál a kulisszák mögé… ;)


Domaszék számokban

Községünk 5215 hektáron terül el, ezen a 4974 fő osztozik, melynek kb. fele belterületi, illetve fele külterületi lakos.
A vállalkozások száma meghaladja a 600-at. Ebből kb. 300 mezőgazdasági és 300 iparral foglakozó. Utóbbi főleg szolgáltatás jellegű, elsősorban az új osztásbeliek számos vállalkozása miatt.
A legnagyobb helyi adófizetők:
40% AKA-Alföldi Koncessziós Autópálya Zrt., 10% MOL Nyrt., 3% fuvarozó vállalat 3% műanyag fröccsöntő üzem, 3% húsipar
A legtöbb főt foglalkoztatnak a helyi intézmények (óvoda, iskola, önkormányzat), illetve az előbb említett műanyag üzem.

 

Civilek

Nagyon aktív a helyi civil szféra, jelenleg több mint 15 különféle céllal alakult egyesület, alapítvány, stb. működik. A következőkben egy pár sort olvashatsz róluk…

Az iskolai és óvodai rendezvények támogatására jött létre a Domaszéki Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, illetve a Kincskereső Óvoda Alapítványa.

A Domaszéki Családi Klub a kisgyermekes családok összefogását, programok szervezését tűzte ki célul. (színház-, mozi látogatás, kirándulás, családi nap)

A Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület azzal a céllal indult, hogy a település lakosságát hatékonyabban bevonja a falu fejlődésébe, élhetőbbé tételébe. Ez alapján a legfőbb tevékenységi körök: a közterületek védelme, önkéntes karbantartása, környezettudatos életmódra nevelés, a helyi értékek, régi egyedi épületek védelme, a tipikus alföldi környezet megóvása. Az egyesület továbbá fontos szerepet vállal települési és kistérségi szinten is ifjúsági, sport, kulturális és szabadidős rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat -ahogy a neve is mutatja- önkormányzati elven működő ifjúsággal foglalkozó szervezet. Célja a falu fiatalságának összefogása, közösséggé szervezése, érdekeinek védelme és képviselete.

Az idős, idősödő lakosok szabadidejének tartalmasabb eltöltése érdekében a Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub rendez –többek között- kirándulásokat, összejöveteleket és működteti a népdalkört.

Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány - célja az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység, szociális- és családsegítés, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása.

Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány - közösségi kulturális programok és a lakosság részére rendezendő szabadidős és kulturális rendezvények szervezése, pénzügyi támogatása.

Községünkben számos sport központú egyesülés van.
Ezek a következők: Domaszéki Judo Ifjúsági Sportegyesület (cselgáncs), Domaszéki Lovas Egyesület, Equest Sport Közhasznú Alapítvány (lovas sportok), Domaszéki Sport Egyesület (futball).

A Domaszéki Polgárőr Egyesület bűnmegelőzés és közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet folytat.

 


Európai Uniós pályázatokról 2007 – 2013 időszakban

 

2008

ÉTELED AZ ÉLETED 
Domaszék és Pécska határon átnyúló együttműködése a gasztronómia jegyében
Támogatás: 95.000 euro

 

2009

Kompetencia alapú oktatás a Domaszék-Röszke ÁMK intézményeiben
Célja a szellemi javak bővítése, újabb pedagógiai módszerek megismerése a hatékonyabb oktató – nevelő munka érdekében.
Támogatás: 54.000.000 forint

Domaszék belterületi csapadékvíz és belvíz elvezetése I. ütem
Eredményeként 2.773,5 méter, többségében nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat jött létre.
Támogatás: 71.212.500 forint

Összefüggő hálózati elérést biztosító külterületi kerékpárút építése (Szeged-) Domaszék-Mórahalom-Ásotthalom között
A kerékpárút építésének domaszéki része a Dózsa Gy. utca vonalától kezdődött, és mintegy 2.054 méter hosszú szakaszon valósult meg.
Támogatás: 216.458.848 forint

 

2010

Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
Az energiahatékonyságot növelő projekt eredményeként az iskolaépület külső nyílászáróinak cseréje valósult meg.
Támogatás: 14.800.000 forint

Homokháti Önkormányzatok közösségi közlekedéshez kapcsolódó összehangolt infrastruktúrafejlesztése
A pályázat keretében buszvárók, hulladékgyűjtők és kerékpártárolók kerültek beszerzésre hat környező településen és Domaszéken. Továbbá településünkön közvilágítás kiépítésére került sor az 55-ös út és a Dózsa György utca kereszteződésében.
Támogatás: 276.003.183 forint

Bölcsődebővítés a SZKTT Humán Szolgáltató Központ domaszéki telephelyén
A fejlesztés célja a 10 férőhelyes bölcsőde 30 férőhelyesre bővítése a csoportszobák számának emelésével.
Támogatás: 113.105.261 forint

 

2011

Domaszék-Röszke ÁMK intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése
Támogatás: 24.047.360 forint

Falumegújítás és –fejlesztés
A projekt keretében megújult a Köztársaság tér környéke, valamint a temetőben kerítésbe épített urnafal kialakítására került sor.
Támogatás: 22.144.000 forint.

Vidéki örökség megőrzése
A helyi védelem alatt álló Vasútmúzeum három helyisége újult meg, és megvalósult az épület komplett nyílászáró cseréje.
Támogatás: 6.750.000 forint

Mórahalom-Domaszék-Óbecse-Temerin helytörténeti útvonal az örökségvédelem jegyében
A projekt keretében a Kisvasútállomás épületébe kerültek új eszközök, bútorok és az épület mellett fészer kialakítása valósult meg
Támogatás: 153.800 euro

 

2012

LEADER program
A projekttel a Kisvasútállomás környékének fejlesztése keretében mozdony és teherkocsi felújítására és elhelyezésére került sor.
Támogatás: 868.000 forint

 

2013

 

Domaszék belterületi csapadék- és belvízelvezetés II. ütem
Az I. ütemben 2010-ben megvalósított kivitelezési munkálatok folytatása. A projekt eredményeként közel 2.544 méter nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat jött létre
Támogatás: 78.840.000 forint

„Az információ érték” – Információszerzés megkönnyítése Domaszéken és Pécskán
Információs táblák kerültek kihelyezésre a település területén, amelyek hasznos tájékoztató térképeket és információkat tartalmaznak az adott településrészről. Továbbá web kamera rendszer épült ki Domaszék mozgalmas csomópontjaiban, ami az interneten is elérhető, valamint elindult egy interaktív információs állomást, amely napszaktól függetlenül bármikor hozzáférhető és számos hasznos információt tartalmaz a településsel kapcsolatban.
Támogatás: 85.368 euro

Röszke-Domaszék közös szennyvíztisztító telep korszerűsítése
A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy új nyomóvezeték, illetve átalakításra kerül a szennyvíztisztító telep az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében.
Támogatás: 456.197.844 forint

 

Folyamatban lévő pályázatok:

Fedett terméktér kialakítása
A projekt keretében egy 15x20 méteres sátor kerülhet beszerzésre, amit mobilitásából adódóan széles körben alkalmazhatunk települési rendezvényeken, de elsősorban a helyi termelők termékeinek megjelenítésére szolgál majd.
Támogatás: 4.320.000 Ft

Sportolási lehetőségek bővítése és népszerűsítése
A projekt keretében a Mórahalom és Domaszék közt kiépült kerékpárút mellé tervezünk kerékpáros pihenőket kihelyezni, valamint a kerékpárút folyamatos állagmegóvására seprőgépet, tolólapot, és szárzúzót is beszerezhetünk majd. Ezen felül különböző rendezvények szervezésével próbáljuk majd motiválni a lakosságot és a környékbelieket, hogy rendszeresen használják a kerékpárutat.
Támogatás: 5.000.000 Ft

Óvodafejlesztés Domaszék és Röszke község óvodáiban
A pályázat keretében mindkét község óvodáiban a pedagógusok szakmai továbbképzése valósul meg, amelynek célja a szellemi javak bővítése, újabb pedagógiai módszerek megismerése, a hatékonyabb oktató–nevelő munka érdekében. Ezen felül pedig udvari játékok és számítástechnikai eszközök is beszerzésre kerülnek.
Támogatás: 16.809.660 Ft

 

Tapasztalatok a beruházások kapcsán:
negatívumok: közreműködő szervezettel kapcsolatos információáramlás meglehetősen nehézkes, a kifizetések csúszása rendszeres, az ellenőrzések során sokszor rugalmatlanok az ellenőrök;
pozitív tapasztalatok: jól felkészült, helyi pályázati lebonyolító csapat az önkormányzatnál, néhány esetben nagyon jó kapcsolat a közreműködő szervezet kapcsolattartóival

 

 

Helyi vezetők véleménye az átalakult önkormányzati rendszer kapcsán…
Az oktatási intézmények átvétele gazdasági szempontból nem jelentett sem előnyt sem hátrányt (a korábbi normatívát kb ugyanannyival kellett saját forrásból kiegészíteni, mint amit jelenleg az üzemeltetésre fordítunk). Jelentősen csökkentek azok a lehetőségek, amiket korábban egyéb plusz szolgáltatásként nyújthattunk az iskolának (pl a gyerekek szállítása saját busszal most nagyon körülményes)
Az önkormányzat gazdasági helyzete meglehetősen ellentmondásos: Az adósságkonszolidáció életmentő volt számunkra, azonban az ennek következtében történő bevételek megvágása (gépjármű adó, iparűzési adó) jelentős megszorításokra kényszerít minket.
Az előttünk lévő év –előre láthatólag- a drasztikus megszorítások éve, valamint a pályázati fejlesztések teljes leépítésének éve lesz. Csak a már nyertes pályázatokat próbáljuk befejezni, újakat nem tudunk írni. (A pályázatok önerőt kívánnak, amit jelen helyzetben nem tudunk előteremteni.)

 

 

A civilek és az önkormányzat a faluközösség fő mozgatórugója.
Legnagyobb erőforrásaink: sok fiatal, termálvíz; 55-ös főút, M5-ös autópálya, megyeszékhely, járási központok (Szeged, Mórahalom) közelsége. Utóbbi nagy kihívást is jelent, hogy a lakók ne csak aludni járjanak haza…

 

Köszönet a segítségért a Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkatársainak!

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek